Itay marahan lang

Folder: 
Filipino poems

Hintay, Itay marahan lang

Pakiliitan ang hakbang

Hindi ko maabot minsan

Itay, ika’y sinusundanPagtanda ko nais ko ay

Maging katulad mong gabay

Patungo sa tamang daan

Itay, ika’y sinusundanSa paglaon ng panahon

Ako naman ang may baon

Ng kaalaman sa daan

Itay, ika’y sinusundanHintay, Itay marahan lang

Itay, ika’y sinusundan

View kyoksil's Full Portfolio
tags: