Dalangin ng Sanggol

Folder: 
Filipino poems

Panginoon ako’y pakinggan

Ina ko’y inyong tulungan

Siya’y hirap at naguguluhan

Ikaw ay nais nyang pangunahanGawin nyo po akong daan

Upang kanyang maramdaman

Ang halaga ng asa sinapupunan

Akong anak niya’ng binantaanBigyan n’yo po siya ng tapang

Upang harapin at labanan

Ang kanyang takot sa lipunan

Ang pangungutya sa kanyang kalagayanPanginoong ilang buwan lamang

Hayaan n’yong kanyang matawiran

At sa aking pagsilang

Siya nama’y aking aalagaan
View kyoksil's Full Portfolio
tags: