Sundo

Folder: 
Filipino poems

Ina?

Ano’ng ibig

ba nilang sabihin?

Sino ka na lumalapit?

Bakit mata mo ay lumuluha?

Kung tawagin nila’y ina

Ikaw ba ang sakin

ay nag-iwan?

Ina?Ina?

Ba’t narito?

Sinusundo ako?

Matapos iwan mo dito

Ako ngayon ay kukunin mo na

Sinusundo mo ba ako?

Napatawad mo ba

ang sarili

Ina?

View kyoksil's Full Portfolio