Si San Miguel

Folder: 
Filipino poems

Si San Miguel

Kumpare ko ‘yan

Sa araw ng kasal ko

Nandoon s’ya

Kaarawan ng mga anak ko’y

Dinaluhan n’ya

Sa lahat ng kasiyahan

Hindi nawawala

Si San Miguel

Naaasahan!Si San Miguel

Matalik na kaibigan

Nang ako’y nag-isa

S’ya ang naging karamay

Nang ako’y lumuha

S’yang naging sandigan

Sa lahat ng trahedya

S’ya ang takbuhan

Si San Miguel

Naaasahan!


View kyoksil's Full Portfolio