Bakit ako malulungkot

Folder: 
Filipino poems

Bakit ako malulungkot?

Bukas ba guguho na ang mundo?

Bakit ako iiyak?

Hindi na ba dadating ang umaga?

Bakit kailangang buhay ko ay kitilin?

May kailangan bang unahang nagtatangka rin?

Bakit ako maghahanap ng iba?

Dahil lang umalis ka?

Bakit ka naaawa?

Akala mo ba hindi ko kaya mag-isa?

Bakit mo binabantayan ang ginagawa ko?

Palagay mo ba’y mababaliw ako?Bakit ako malulungkot?

Eh ikaw lang naman ang naglaho!

View kyoksil's Full Portfolio