Nag-iisa

Folder: 
Filipino poems

Nagiisang nangangarap

Nagiisang naglalakbay

Nagiisang humimlay

Nagiisang tumititig sa mga bituin

Sa ilalim ng puno

Sa tabi ng dagat

Nagiisang umiiyakNagiisang hinahanap ka

Nagiisang nagdarasal

Na sana’y makabangon pa

Makalakad ng tuwid

Makita ang tamang landasNagiisa sa buhay

Nagiisang mamamatay

View kyoksil's Full Portfolio