Huwag ako

Folder: 
Filipino poems

Huwag mo akong pangarapin

Hindi ako ang babae para sa iyo

Huwag mo akong isipin

Hindi ako ang hinaharap moHindi ako tulad ng iyong akala

Hindi ako ang Maria Clarang irog

Hindi ako ang dapat mong sinisinta

Sa puso mo ako ay isang bubogHindi matamis ang aking labi

Bawat salita nito ay may pait

Ang puso ko na mistulang sawi

Namumuhay sa higanti at galitKaya pilitin nang malimot

Ang pagtingin at pagmamahal

Pagkatao ko sa dilim ay balot

Lalamunin maging iyong dangal


View kyoksil's Full Portfolio
tags: