Huling Hapunan

Folder: 
Filipino poems

Paglubog ng araw,

inulam natin ang bangayan;

panulak ang luha.

Inipon mo ang mumo ng sumbat

nang balutin ko ang mga hikbi

at baunin palabas ng pintuan.

View kyoksil's Full Portfolio
vilmazab's picture

ang ganda naman nito, very melodious and funny too.