Patlang

Folder: 
Filipino poems

Nakahihilo

ang mga guhit

sa berdeng papel.

Sari-saring haba.

Iba't iba ang hinihingi.Umiyak ang pluma

habang nilalahad

ang pangalan

ng lalawigan,

ng bayan,

ng ospital,

ng anak,

ng ina...At sa sumunod na linya

naghingalo ang tinta.

Pilit isinulat:

Hindi kilala.

View kyoksil's Full Portfolio