Sa muling pagsikat ng araw

Folder: 
Filipino poems

Sa muling pagsikat ng araw

Isang bagong umaga ang naghihintay

Mga bagong pagasang kumakaway

Bagong awiting naghuhumiyawAt ako’y muling sasayaw

Sa saliw ng tugtuging walang humpay

Sa muling pagsikat ng araw

Isang bagong umaga ang naghihintayKay tamis ng pagasang kay linaw

Ng pagbitiw sa pait ng buhay

Makababangon muli sa hukay

Bagong ngiti at lakas ang dudungaw

Sa muling pagsikat ng araw


View kyoksil's Full Portfolio
tags: