Mag-isa

Folder: 
Filipino poems

Mag-isa

Gusto mo bang maging tulad ko?

Nag-iisa

Sa mundong paulit-ulit ang gulo

Nagdurusa

Sa gitna ng karimlan

Nangangapa

Sa gubat ng panlilinlang

Naghahanap

Sa hukay ng kamatayan

Nag-aabang

Gusto mo bang maging tulad ko?

Mag-isa


View kyoksil's Full Portfolio