Gabay

Folder: 
Filipino poems

Balahibo lang ang balot

Pugad ang kubo

Blanko ang isip

Mata’y nakapikit

Gabayan

Turuan

Bigyan ng kaalaman

Lagyan ng pataba

Ibilad sa arawan

Turuang lumipad

Hayaang ang katawan

Ay lumakas at sumigla

Awitan

Indakan

Hanginan ng musika

Palakihin ng masaya

Turuang maging malaya

Ihubog

Ibilog

Gabay ka sa paglaki  

Pagtibay ng pakpak

Handa sa paglipad

Iiwan ka magisa

Malungkot

Nakatalungko

Ngunit may pagmamalaki

May yabang na sidhi

Mulat

Matapang

May malasakit sa bayan

Ang ibong inalagaan

Malayang naglilingkod

Sa tunay na pinagkakautangan

View kyoksil's Full Portfolio