Naiinip

Folder: 
Filipino poems

Pangamba’t takot ay nagsisiping

Sa dibdib ng inang naghihintay

Iyong mga sipa’y nanggigising

Ngunit sa panaho’y sumusuwayTatlumpu’t walo, bilang ay husto

Oras na upang mundo’y batiin

Ngunit iho, ano’t tila lito?

Sa bawat araw ay nabibitinTumatakbo ang araw, kay bilis

Paroo’t parito na sa paglakad

Nagbabakasakaling mawangis

Ano mang oras ang iyong paladHuwag matakot, halina’t sumilip

At sa mundo ay makiulayaw

Pasensya kung kami’y naiinip

Kami lamang sa tulad mo’y uhawPangamba’t takot ay nagsisiping

Sa dibdib ng inang naghihintay

Sana ay dinggin ang aking hiling

Dito na sa labas magpasaway

View kyoksil's Full Portfolio