Kabuuan ng isang ama

Folder: 
Filipino poems

Ang kabuuan ng isang ama

Ang kisig ng mataas na bundok

Ang kabuuan ng isang ama

Ang tapang ng agila sa tuktok

Ang lalim ng malawak na dagat

Ang kisig ng mataas na bundok

Ang bilis at lakas ng habagat

Ang liwanag ng sikat ng araw

Ang lalim ng malawak na dagat

Pag-ibig sa pusong humihiyaw

Ang talino ng habang panahon

Ang liwanag ng sikat ng araw

Ang musika sa huni ng ibon

Pinagsama-sama sa ‘sang buo

Ang talino ng habang panahon

Nang Diyos ay wala nang maihalo

Pinagsama-sama sa ‘sang buo

Ang kabuuan ng isang ama

Ang kabuuan ng isang ama

View kyoksil's Full Portfolio
tags: