Hangga't Kaya Ko

Folder: 
Filipino Poems

Sa tula na ito

Aking ipinararating sa iyo

Kung gaano kalago

Ang pag-ibig koAking ipinadarama

Na aking gagawin sinta

Ang lahat ng naisin mo

Hangga't kaya koMarahil ay alam mo na

Kung gaano ako kaligaya

At ako'y naturuan mo

Kung paano umibig ng totooKaya naman heto ako

Sumusulat ng tulang ito

Inaalay ko ang lahat sa'yo

Hangga't kayang ibigay ng puso ko...

View jackie_lyn's Full Portfolio
jackie_lyn's picture

I ended up leaving anyways


Everything can be solved with the perfect mixture of puppies and kittens.