Gabay Ng Buhay

Folder: 
Filipino Poems

Sa ating buhay

Tayo'y may isang gabay

Nag-uumapaw

Sa kapangyarihang kanyang taglaySa bawat oras

Sandali at magdamag

Ang ating gabay

Ay tunay na pumapatnubayAng gabay na ito

Na masining na tinutukoy ko

Ay marahil alam mo na

Na siya ang gumawa sa mundong ginagalawan mo...

View jackie_lyn's Full Portfolio
jackie_lyn's picture

whatever happened to this type of thinking?


Everything can be solved with the perfect mixture of puppies and kittens.