Tarddiad y Mai Dydd:

Folder: 
Seasonal Holidays:

Tarddiad Mai Dydd             (English translation beneath the Welsh prose)

 

Tarddiad Mai dydd yn dod o wyl paganiadd of Beltane: disgyn yn union hanner  y flwyddyn ar ol 1 Tachwedd. Dathliadau Diwmod Mai cynharaf eu cofnodi yn y cyfnod Rhufeinig.


Mae'r gwyliau yn roddedig i'r dduwles Flora. Ynystad yr oesoedd canol gwyliau Maidyddym ymoddedig i Robin Hood, er myryn dathlu ddyfodiad y Gwyanwyn.


Yn ystad cy fnodau phiwritanaidd a   hanes cryffeddol dydd Mai wedi cael ei wahardd oherwyddy ddau daarddiad.


Mae'r polion a sefydlwyd yn y cymunedau un, cael eu defnyddio fel ffurf a fondio  cymunedau yn, cael eu defnyddio fel ffurf o fondio  cymunedol.


Er bod mewn  rhai cymunedau yr effaith yn y gwrthwyneb a arweiniodd ac derfysgoedd dydd Maie.e. Llundain yn y flwyddyn 2000 a 2001; a oedd  yn dyst terfysgoed yn Llundain.


Credir ardal Mayfair Llundain yn cael ei enwi ar ol gwyl Mai dydd dbauched ac aflafar yn y18fed garriff.


Yn 1978 Llwodraeth Lafur yn cynnwys dathliadau dydd o Fai i'r calendr Gwyliau cenedlaethol.Mayday Origins:


Mayday's origins are from pagan              festival of Beltan: it fall exactly a hal a year on f


By Anita Griffiths   

 

Author's Notes/Comments: 

Just some info. on the origins of Mayday festival, hope you enjoy.

View a.griffiths57's Full Portfolio