Haring UriNangingibabaw

Angkin niyang lakas

Iyong kapangyarihan

Aking dinadanas

Pumapalibot sa katawan

Sa puso kong walang laman

Ika’y mortal kong kalaban

Sa wika at gawa man

Ako’y sapot-gagamba

Kaya’t “Biktima!”, “Biktima!”

Laman ng iyong hininga

Ang dulot na pangamba!
Author's Notes/Comments: 

Made On The Dregs of August 2010...

View tula's Full Portfolio
tags: