—Pagdilat Ng Mata

Pagdilat ng mata

Ulap ang nakita!

Yun pala'y tulog pa

Subalit di na humihinga!

View tula's Full Portfolio