Kapiling Ay Unan (in Filipino/Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

Kapiling Ay Unan (in Filipino/Tagalog language)

 

Tinikmang langit 

sa piling ng babae

—bait at ganda!

 

 

View tula's Full Portfolio