Verkleurmannetjie smart

Here, ek kom staan sommer so magnesiumlint verlig

met die reën teen my gesig

en wens dat ek my dwaashede en foute en vuil

kon ongedaan huilwant, Here, hoe meer ek worstelend soek

word die pad weer 'n hoek

waarteen ek my telkens te pletter loop

soos een van hoopgestroop uitgelewer aan sy vyande en vriende

gewapen met onverdiende

vlymskerp woorde terg genadeloos die verkleurmannetjie smart

in my stukkende hartmy God, my God, laat U my maar 'n oomblik aan myself oor

is hierdie stryd onmiddellik dom-alleen verloor

View roosblaar_drinkwater's Full Portfolio