Verlore stryd

Jarelange vreugdes hoort soos ou vriende

met sagte oë 'n skans om my siel te sluit

teen die donderende ontnugtering van siende

blinde selfbedrogmaar die breekwater word die rotsvloer

waarteen my siel se branders skuimende

wit duiwe met paniekbevange gekoer

hemelwaarts dryfin die hoop dat my wanhopige bede

deur die koue uitspansel sal soek

na 'n rede

om aan te bly...'n bitter pil wat lyding staak maar hartseer skep

soos paddevissies in 'n kind se net

View roosblaar_drinkwater's Full Portfolio