Mahal Na Tunay

Folder: 
2008 Comp.

 

Pag-ibig na aking inialay

Sa puso’t isipan ko'y

Ikaw lamang

Tibok ng aking puso

Pintig ay walang humpay

Kalinlangan lang na tunay

Kung tayo ay magkawalay

Puso  man ay mapag-imbot

Subuking linlangin at dayain

Itulak man ng  mga salitang walang kulay

Mahal mong tunay, hindi mawawalay.

 

 

View msblue's Full Portfolio
tags: