Damdamin

Lipad-lipad

Sipat-sipat

Sa Diosang BulaklakPagdaka’y s'ya mong dapo

Simsim kanyang talulot

Nakuha mong ganapHalimuyak nyang taglay

Sa puso mo’y inalay

Oh, pagsinta mong sanaySukdulang angkin

Yakap ay damhin

Pagnanais mo’y tupdinTunay bang gayak

Arukin mong lahat

Sarili ba'y tapatSari-saring bulaklak

Sa mata mo’y tumambad

Isip mo’y nalingatDiosang Bulaklak

Lipas sayong ganap

Salita mo’y saluwatMagagandang Bulaklak

Malusog na hinaharap

Hangad mo’y maganapNais mong kamtan

Bulaklak na inaasam

Na ikaw ay iduyanOh, ihip ng hangin

Malasakit ay hiling

Damdamin may nalalanta rin.

View msblue's Full Portfolio