Kaibigan

Folder: 
Most Wanted Songs

Kung ang hanap mo’y isang kaibigan
Narito si “Hesus”
S’ya ang dapat na iyong panaligan
Sa lahat ng panahon.

Buhay at pag-ibig Nya’y ibibigay sayo
Kung magtitiwala sa pangalan ni Kristo
Pag-aalinlangan ay hindi ukol sa Diyos
Tunay S’yang nagmamahal sayo.

Isang kaibigan S'yang naghihintay sayo
Nahahanda ka bang Sya’y makapiling mo
Kung mga kaibigan mo’y hindi laging tapat
Pag-ibig ni Hesus asahan mong wagas.

View msblue's Full Portfolio