Paalam

Folder: 
Filipino poems

Nilunok mo ang hiya

ngunit binarahan ng hikbi.

 

Nanginginig ang iyong labi

habang kumakawala ang mga salita.

 

Umaalingasaw ang pangamba.

Umaalingawngaw ang kaba.

 

Nawala ka sa aking paningin

nang pwersahang 

pumasok ang mga salita 

sa aking tenga,

sumayaw sa aking isip

sa saliw ng iyong tinig.

 

Inihugis ko sa hangin ang pagtanggi.

View kyoksil's Full Portfolio