Bouganvilla

Folder: 
Filipino poems

Nakatambay ka
kasama ng iba pa
sa highway ng Victoria.

 

Para kang malaking pantal,
                                  namumula
sa ilalim ng mayabang na araw;
sa gitna ng bahagharing nasa lupa.

 

Hindi ka natinag
nang haplusin ko
ang malalambot mong talulot
patungo sa iyong tangkay--
                          balingkinitan,
                          matitinik,

nakakikiliti. 

 

Hindi na kita pinawalan.

 

At tila isang psychic
nagbilin ang tindero:

"Hindi ko yan laging dinidiligan
hinahayaan ko minsan na matuyuan.
Gawin mo rin
at maghintay ka
bubuka ang mga bulaklak
madalas,
mas malago,
higit pa sa iyong hangad."

 

May kung anong pumitik sa aking dibdib.

 

Iniuwi na rin kita.

View kyoksil's Full Portfolio