Peklat

Folder: 
Filipino poems

Nadapa
ilang buwan na
ang nakararaan.

 

Mababaw ang natamong sugat;
ngunit matagal naghilom.

 

Pilit ginamot
kahit
makirot sa tuwing sinasabon,
mahapdi kapag inalkoholan,
makati kung binubudburan ng penisilin.

 

Nang matuyo

tinungkab ang langib
subalit ito'y muling dumugo.

 

Nakadidismaya

Nakahuhulas ng pag-asa

Nakapanghihina ng loob.

 

Hanggang
kusang natuklap ang langib,
nahulog nang di namamalayan.

 

Nakagagalak

          na nakalulungkot

ang markang naiwan:
Ala-ala
ng pagtahak sa malubak na landas,
ng di pag-alintana sa mga babala,
ng kapabayaan.

View kyoksil's Full Portfolio