BAKAS NG DIGMAAN

Folder: 
Filipino poems
Hindi sumapat ang mga bala 
ng pagkamalikhain
sa nag-uunahang pagputok
ng mga bumabaril na gawain.

Tila nuclear na sumabog ang pagod
                  ang kalungkutan.
Itinaboy ang sining
na noo'y natitirang nananahan.

Matapos ang digmaan sa isip
na nagpabagsak 
sa dating namumunong lakas;
nanatiling
       magulo ang mga ideya, 
       malabo mga tema;
mga salita ay nagkakanya-kanya.

Sa bawat araw na sumisikad
hindi makabuo ng tula
hindi maitaguyod ang komunidad 
ng nagkakaisang salita.
 
View kyoksil's Full Portfolio