Warat

Folder: 
Filipino poems

Lumalaki ang punit na nagumpisa lang sa laylayan ng isip:
hindi masulsihan ng ga-sinulid na dahilan;
hindi maiperdilble ng walang tulis na pag-arte;
hindi matakpan ng manipis na kasinungalinan.

Habang pilit na idinidikit
lalong nagngingitngit ang punit.

View kyoksil's Full Portfolio