Trahedya

Folder: 
Filipino poems

Ikaw ang higanteng tumapak
sa lagusan na nag-uugnay
sa nakaraan at hinaharap.

Ang mga tagapaghatid ng balita
ay muling tinatahak ang landas
na kanilang pinanggalingan:
ang iba'y humahanap ng ibang daan;
ang iba'y umaasang maaayos
ang pinsala na iyong iniwan.

View kyoksil's Full Portfolio