Para Sa Aking Banyo

Folder: 
Filipino poems
Sa piling mo lamang
nadadaluyan ng katahimikan na inaasam.
	Nahihilod ang isip na magaspang. 
	Nai-iihi ang takot na nai-ipon.
	Nai-iiri ang sakit na namumuo.
	Namumumugan ang bibig na marumi.

Pasensya ka na kung hindi na kita naalagaan.

Ayoko na kasi sa'yo.
Sa parehong kadahilanan kung bakit kita noon ginusto.

Sa piling mo lagi akong mag-isa:
	nag-isip;
	natatakot;
	nasasaktan;
	nagpipigil.

Ayaw ko na sana na sa iyo ay pumunta.
Pero kailangan ka pa rin ng aking sistema.
	
  
View kyoksil's Full Portfolio