Sa Kanto ng Panaginip at Katotohanan

Folder: 
Filipino poems
Kilala ko ang hugis na iyon:
	ang katawan,
	ang tindig,
	ang lakad na papalapit.

Dalawampung talampakan ang aming pagitan.

Sa bawat hakbang ay lumilinaw ang detalye.

Kilala ko ang mga detalye  na iyon:
		ang maamong mukha,
		ang maningning na mga mata,
		ang nakangiting mga labi.

Sa limang talampakang pagitan:

nakilala ko ang mga galaw:
		ang pagkapawi ng ngiti,
		ang pagpihit ng mga paa,
		ang pagtalikod.
 
Dalawampung talampakan muli ang aming pagitan.

Kilala ko ang hugis na iyon:
	ang ulong di lumilingon,
	ang mga hakbang na papalayo.

Lagi lagi ko iyong nakikita sa aking pagrampa.
Lagi laging ganun ang eksena.
  
View kyoksil's Full Portfolio