Insomnia

Folder: 
Filipino poems
Lumubog ang araw:

	umuungol ang aircon;
	humihiyaw ang orasan;
	umiingit ang kama;
	nagpalipat-lipat ang unan.

Saksi lahat ng gamit sa silid
sa mga matang ayaw magsipikit.

Sumikat ang araw.
View kyoksil's Full Portfolio