Hypothermia

Folder: 
Filipino poems

 

Sinusukat ko ng tingin ang agwat natin.

Nilalanghap ang bango mong nangingilin.

Dinidinig ko ang katahimikan

ng wika mong nauumid.

 

Sa loob ng supot na ating kinalalagyan

hindi sapat ang init ng hubad na mga katawan

upang patayin ang lamig

na sa atin ay namamagitan.

View kyoksil's Full Portfolio