Pangakong Lupa

Folder: 
Filipino poems

Nilalanghap ko ang iyong sangsang.Sinisipsip ko ang maanta mong katas.Mula sa iyong naagnas na katawan,uusbong ang aking kamalayan.

View kyoksil's Full Portfolio