Time Out

Folder: 
Filipino poems

Sa isang silidmay mga lasing na tasa ng kape

na naghahabulan sa lapag.

may nagdidiskong mga papel

sa saliw ng ugong ng elektrik fan

may nasusukang ash tray

na nananahimik sa mesa

katabi ng mga utal na bolpen

na nagpapagulong-gulong.Bangag ang monitor,

himbing ang keyboard.


View kyoksil's Full Portfolio