Tabas

Folder: 
Filipino poems

Masikip ang pagkakaburda ng tampo sa ating mga labi.

Masinsin ang pagkakatahi ng plits sa ating mga noo.

Pinatid ng hiya ang magkadaupa nating mga palad.

Ginunting ng pang-iindyan ang magkadikit na landas ng ating mga paa.Natapos na ang pagtatastas

walang pagsusulsing naganap.

View kyoksil's Full Portfolio