Telon

Folder: 
Filipino poems

Unti-unti kong pinupulot

ang mga bubog

ng mura

mula sa bawat eksena

ng bangayan.



Dinadakot

ang mga pinunit

na tiwala

mula sa bawat eksena

ng tumalikod na anino.



Winawalis

ang alikabok

ng mga nakaraang ligaya

at

ang agiw

ng pag-asa



dahil



muling magbubukas

ang kurtina

para sa mga bagong

magtatanghal.

View kyoksil's Full Portfolio