Paldas

Folder: 
Filipino poems

 

Ipinagluluksa ko

ang pagpiit mo

sa tiwalang

dapat ibinigay

sa akin.

 

Ipinagluluksa ko

ang pagsupil mo

sa aking pagdamay.

 

Ipinagluluksa ko

ang pagpatay mo

sa karapatan kong

tulungan ka

at gabayan.

 

Sa iyong bangkay

na katawan

muling isisilang

ang aking

pagmamahal.

 

View kyoksil's Full Portfolio