Himbing

Folder: 
Filipino poems

Hindi mo naramdaman nang

ika'y tabihan,

kamay mo ay hagkan,

buhok mo ay haplusin,

at pisngi mo ay halikan.Hindi mo narinig

ang pagtanging sinambit.HIndi mo nakita

ang matamis kong ngiti.Kay haba ng iyong panaginip.Hindi mo na rin natanaw

nang kumislap ang luha ko

bago ako lumabas

at isara

ang pinto

ng iyong silid.

View kyoksil's Full Portfolio