Libing

Folder: 
Filipino poems

 

Humiyaw ang kampana.

 

Tinatawagan ang taumbayan

upang saksihan ang aking libing.

 

Binalot ako ng puting tela

na banyaga sa aking balat.

 

Marahan akong inalalayan ni Itay

palabas sa puting karo.

 

May lungkot ang kapit ni Itay.

Tumatangis naman si Inay.

Naghihimutok ang presas na gown ni ate.

Nagluluksa ang barong ni bunso.

 

Mula sa pintuan ng simbahan

natanaw ko:

 

ang mga bulaklak,

nakapila sa gilid ng mga upuan;

 

ang hilera ng mga upuan,

punong-puno ng mga tao

na bumabaong tinik

ang mga titig;

ang makisig mong ngiti

habang nakatayo sa tapat ng altar;

 

si kuya

na nakangisi sa iyong tabi.

 

Umaalingawngaw ang kanyang tinig

sa aking isip

habang altar ay papasapit,

 

May kailangan mamatay

upang ang nakararami ay mabuhay.

View kyoksil's Full Portfolio