Pangarap

Folder: 
Filipino poems

Hindi mawaglit sa isip

ang mainit mong halik

ang yakap mong mahigpit

at ang katotohanangito'y isang panaginip.

View kyoksil's Full Portfolio