Dalawang Dalit ng Pasisinungaling

Folder: 
Filipino poems

Ang kamote sa ilalim,

binaligtad ang pagtanim,

kapag ito'y ihahain

malalason ang kakain.-----------------------------Ang salita'y parang binhi;

Sa paglaki, sumisidhi.

pag tinanim at may mali;

aanihi'y bali-bali.

View kyoksil's Full Portfolio