Walang Kabuwanan Ang Buwan ng mga Puso

Folder: 
Filipino poemsNawawala ka sa buwan ng pag-ibig.Tulad ngayon at noong

1809, 1847, 1866, 1885, 1915, 1934 at 1961.

Saan huhugutin ng magsintang

magkahawak-kamay

ang kabuuan ng kabuwanan?Hindi ko sinusuntok ang buwan.Tinatapik lamang ako ng anino ng kahapon,

kung paanong nag-iingat

ang magdaragat kapag tumataib ang alon.Nakatundos sa dibdib mo ang panandang alaala,

nang unang kabuwanan:

ang aninong likha ng unang bigat

ng hakbang at talampakan,

bago lumapat at magkamapa

sa iyong sinapupunan

ang kakambal na halubigat.Kung mawala ka man,

tulad ngayon,

huwag mo akong hulugan ng sundang.AkoAko na mangingibig ng daigdig.

View kyoksil's Full Portfolio