ptyalize

Folder: 
Filipino poems

Kumulo ang inis sa aking tyan.

Kumabog ang galit sa aking dibdib.

Nahilo sa bigat ng poot sa ulo.Idinura ko ang pamamaalam.

View kyoksil's Full Portfolio