Marahan, Pook Tawiran

Folder: 
Filipino poems

Kumaway ka sa akin

mula sa kabilang bangketa.Naisip ko na salubungin ka.Madaling nagsalitan ang aking mga paa

at bumalik ang gunita.                       Naghabulan ang mga paa mo

                       patawid sa puting mga linya

                       sa kanto ng Junction,

                       palayo sa mga bisig ko

                       na wika mo

                       ay sumakal sa iyo.                       Sinilip kita.

                       Sa likod ng talon ng aking luha,

                       lumiit ang iyong imahen

                       nang ikaw ay sumampa

                       sa kabilang bangketa.Ginising ng sigawan ang ulirat.

May mga businang nag-amok,

mga prenong nagdabog,

mga gulong na umusok.Sinilip kita.

Sa likod ng talon ng aking luha

lumalaki ang iyong imahen.Marahan ang salitan

ng iyong mga paa

habang tinatahak

ang pulang mga linya.

View kyoksil's Full Portfolio