Gapang

Folder: 
Filipino poems

 

Unti unti na umahon ang ulupong

mula sa sikip at masukal na butas.

 

Nang gabi’y mayanig ng mga alulong,

unti unti na umahon ang ulupong

at naghunos. Muling binalot ng sumpong

dumugas ng bagong butas para bukas.

 

Unti unti na umahon ang ulupong

mula sa sikip at masukal na butas.

View kyoksil's Full Portfolio