Pinya

Folder: 
Filipino poems

Paulit-ulit sinisilip.

Iikot ikot ang mata.

Nasa harap ma’t likod;

eto’t nakikita

at nasisipat.

Pero pipi

pa’t binging

lubos

eh!

View kyoksil's Full Portfolio