Padlock

Folder: 
Filipino poems

Bakit ka nalulungkot

na lagi kang binubuksan

ng susi na sa iyo ay nakalaan?Mapalad ka.

Kahit kinakalawang na

ang ilang bahagi

ng iyong katawan,

at maganit na ang

iyong susian,

tumanda ka

na iisa,

at natatangi,

ang susi

na ginagamit

upang ikaw ay buksan.Mapalad ka

at ordinaryo ka.Mapalad ka

at hindi ka de numero.

View kyoksil's Full Portfolio